• Các hành vi bị cấm trong kế toán

 • Cam ke toan-180x120

  Tại khoản 7 điều 14 luật kế toán năm 2003 quy định:
  “7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể.”
  Tại khoản 2 điều 14 nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định như sau:
  “2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
  a) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể;
  b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
  c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.”

  Như vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty không được kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, hoặc mua, bán tài sản (không được ký vào vị trí của người mua hàng trên hóa đơn mua hàng, và vị trí người bán hàng trên hóa đơn bán hàng)

lắp đặt internet tổng đài fpt 247 vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp vay tin chap