• Dịch vụ báo cáo thuế

 • Nhiều người cho rằng báo cáo thuế là một công việc không quá khó khăn. Chúng tôi đồng ý nếu nói rằng thao tác để lên một báo cáo thuế không quá phức tạp, nhưng vấn đề kế toán viên đó có đủ năng lực để tối ưu lợi ích thuế GTGT tại doanh nghiệp hay không thì chúng tôi nghĩ rằng không nhiều người làm được.

  Dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương của chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp loại bỏ hoàn toàn những lo âu về Thủ tục thuế, Doanh nghiệp chỉ cần tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận. Báo cáo thuế sẽ được chúng tôi thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời và đúng các qui định của Pháp Luật.

  Dịch vụ báo cáo thuế

  Nội dung dịch vụ báo cáo thuế

  1/  Kiểm tra tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào, đầu ra, chứng từ liên quan…

  2/  Lập và gửi báo cáo thuế hàng tháng, quí theo từng Doanh nghiệp.

  3/  Lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng Quí.

  4/  Giải trình số liệu với cơ quan Thuế khi có yêu cầu.

  5/  Tư vấn Thuế và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp kho có phát sinh.

  Dịch vụ báo cáo thuế mang lại lợi ích gì cho khách hàng

    Tối đa lợi ích hơp pháp cho Doanh nghiệp chính là giá trị cốt lõi mà Vinatax mang lại cho khách hàng.

    Tư vấn, cân đối, phân bổ hợp lý thuế GTGT trong các tháng, quí.

    Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm vì chúng tôi luôn thực hiện đúng chính sách về Thuế.

   

   ⇒   Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đươc tư vấn miễn phí  dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Dương

lắp đặt internet tổng đài fpt 247 vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp vay tin chap