• Hồ sơ hải quan trong hoàn thuế giá trị gia tăng

  • Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 247/CT-KTrT ngày 25/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau liên quan đến việc kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền của Công ty TNHH Anh Khoa tại Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, ngày 23/3/2016 Tổng cục Thuế có Công văn1201/TCT-KK  trả lời như sau:
    Hồ sơ hải quan trong hoàn thuế GTGT
    Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014, Công văn số 18645/BTC-TCT ngày 15/12/2015 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền. Ngày 8/01/2016. Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 103/TCT-KK về việc kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng.
    Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài chính thì cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện việc kiểm tra thực tế 100% hàng hóa và ghi đầy đủ các thông tin liên quan nếu xác định doanh nghiệp hoặc mặt hàng xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng theo các tiêu chí về doanh nghiệp và mặt hàng tại công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 và Công văn số10024/BTC- TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính; đồng thời bổ sung các mặt hàng, đối tượng có rủi ro cao về thuế, hải quan đã được hướng dẫn tại Công văn số 5642/BTC-TCT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa xuất khẩu và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại các Công văn nêu trên.
    TCT
lắp đặt internet tổng đài fpt 247 vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp vay tin chap