• Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi Thành lập Doanh nghiệp

 • Theo Thông tư số 95/2016/TT- BTC hướng dẫn về đăng ký thuế dành cho các doanh nghiệp mới thành lập. Vinatax tổng hợp hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế sau khi thành lập Doanh nghiệp.

  Hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế

  Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế

  Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký thuế theo đúng thời hạn quy định tại Điều 22 Luật quản lý thuế, cụ thể như sau:

  Doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ: Ngày ghi trên Giấy phép đăng ký kinh doanh do các Sở Kế hoạch và Đầu tư từng tỉnh, thành phố cấp.

  Hồ sơ đăng ký thuế

  • Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền vào NSNN (có thể nộp qua mạng)
  • Giây đăng ký kinh doanh có công chứng (02 bản)
  • CMND công chứng của người đại diện pháp luật (02 bản)
  • Công văn đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hoá đơn
  • Mẫu 06/GTGT
  • Mẫu ii-1 đăng ký TK ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư (10 ngày kế từ ngày mở TK ngân hàng)

  Nộp hồ sơ đăng ký thuế ở đâu?

  Hồ sơ đăng ký thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp tại quận/huyện.

  Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

  a) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế

  Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 25 Luật quản lý thuế, cụ thể:

  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.
  • Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

  b) Thời gian giải quyết hồ sơ

  Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

  Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong quá trình đăng ký thuế với cơ quan thuế, tại sao bạn không nghĩ đến dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Dương của chúng tôi?

lắp đặt internet tổng đài fpt 247 vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp vay tin chap