• Quyết toán Thuế

 • Dịch vụ quyết toán thuế tại Bình Dương của chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp giảm tối đa khoảng thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu.

  Quyết toán thuế

  Nội dung dịch vụ quyết toán thuế

  1/  Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

  2/  Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.

  3/  Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.

  4/  Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.

  5/  Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán. Lập báo cáo tài chính năm.

  6/  Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ với cơ quan thuế.

  Lợi ích khi sử dụng dịch vụ quyết toán thuế

        Tối đa lợi ích hơp pháp cho Doanh nghiệp chính là giá trị cốt lõi mà Vinatax mang lại cho khách hàng.

     ♦   Tư vấn, cân đối doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp và đưa ra giải pháp hiệu quả nhăm tối thuế TNDN.

     ♦   Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về bản báo cáo cuối năm tại doanh nghiệp

      Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đươc tư vấn miễn phí  dịch vụ quyết toán thuế tại Bình Dương.

lắp đặt internet tổng đài fpt 247 vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp vay tin chap